HISTORIE

Op 24 januari 1978 werd het Christelijk Mannenkoor Immanuël te Wilnis opgericht door de heren Brouwer en Dronkers.

In Wilnis bestond er toen nog geen mannenkoor. Na enkele opmerkingen door de nieuwe hoofdonderwijzer van de Julianaschool, Kees Dronkers, die een mannenkoor erg miste, ging het balletje rollen. De oproep tot oprichting werd enthousiast ontvangen door vele mannen; er kon dus snel gestart worden met de repetities onder leiding van onze eerste dirigent de heer Niek Harmans uit Huizen.

Diverse leden zijn reeds vanaf de oprichting lid. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot ruim 60 leden, die onder leiding van de huidige dirigent Jan Verhoef, zich elke week op de repetities inzetten voor een zo goed mogelijk resultaat.

Het mannenkoor is in de regio en daarbuiten bekend en geliefd, gezien de vele aanvragen voor medewerking aan concerten en het opluisteren van kerkdiensten. Ook op radio en tv was het koor te horen en te zien.

Het Concertgebouw te Amsterdam en De Doelen te Rotterdam zijn locaties, waar het koor al enige malen heeft opgetreden.

Er kwamen ook enkele cd’s tot stand, waaronder  “Immanuël 20 jaar” en “Kerstfeest Rond de Venen” met elk een keur aan prachtige liederen.