1978         –          41  jaar         –         2019

Mannenkoor Immanuël


1979

sept. 2018

Het nieuwe jaar is weer begonnen.

Na een zeer gezellige en druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst,

starten we 14 januari weer met nieuw elan om toe te werken

naar een mooie uitvoering van de Paas en Passiecantate van

Johan Bredewout

in de Ontmoetingskerk te Wilnis.

U ziet weer een ambitieus programma, waar we met grote inzet

van ons allen, weer iets moois van gaan maken.

Nieuwe leden zijn dan uiteraard van harte welkom om onze ambities tot een

succes te maken.

 
 ♣
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tot ziens op onze repetitie: Dinsdagavond om 20.00 uur in de Rank