1978         –          42  jaar         –         2020

Mannenkoor Immanuël


1979
sept. 2018

Zoals bekend, heeft de overheid de corona-maatregelen verder versoepeld

en kunnen steeds meer activiteiten langzaam maar zeker weer worden opgepakt.

Bijeenkomsten tot max. 30 personen zijn dan ook weer mogelijk.

Voor het samenkomen in koorverband zijn echter nog te veel onzekerheden.

Professionele koren en orkesten en partijen als Koornetwerk Nederland laten

op dit moment onderzoek doen naar de veiligheid van zingen en blazen.

Contacten daartoe zijn gelegd met TNO Delft en TU Eindhoven.

Als hier meer over bekend wordt zullen we dat uiteraard weer met jullie delen.

Tot half juni zijn we nog bezig met de 1 op 1 zanglessen van Jan Verhoef.

We zijn verheugd dat zich al 26 mannen hebben opgegeven en voor de liefhebbers

is op 16 juni nog ruimte om mee te doen.

Hierna zit het seizoen er dan toch bijna op en hebben we als bestuur besloten

om verder geen onnodige risico’s te lopen en dus niet voor 1 september a.s.

te beginnen met repeteren.

Deze periode maakt ons wel duidelijk wat we eigenlijk allang wisten, maar dat

we door zijn vanzelfsprekendheid een beetje vergeten waren:

Namelijk hoe fijn, gezond, creatief en gezellig het is om met elkaar in een koor

te zingen.

Het bestuur wenst jullie allemaal, met allen die jullie lief en dierbaar zijn,

een goede gezondheid en een goede zomer toe en vertrouwen erop elkaar

in september weer te zien.


SONY DSC

 Op 3 maart j.l. hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden en daarbij hebben als bestuur afscheid moeten nemen van Gerrit de Pater  , die na 30 jaar secretaris-schap het tijd vond om het stokje aan een ander over te dragen .

Als dank voor zijn verdiensten als 30 jaar bestuurslid is Gerrit benoemd tot ERELID van ons christelijk mannenkoor Immanuël  en ontvangt hij tevens de Zilveren penning met bijbehorende oorkonde. Tevens ontving hij van de KCZB de zilveren speld als blijk van waardering.

Gelukkig blijft Gerrit als “gewoon” lid zich inzetten voor ons koor.

Ook zin om mee te zingen?
Bij een groot maar gezellig mannenkoor? Onder leiding van een gedreven maar prettige dirigent? Dinsdag is onze repetitieavond, in de Rank, Prins Bernhardlaan 2, 3641GP te Mijdrecht. Inloop vanaf 19.30 uur, repetitie van 20.00 tot 22.00 uur, met halverwege een “korte maar gezellige” pauze.
Kom gerust eens binnenlopen en luisteren, of vrijblijvend een paar keer meezingen. Dikke kans dat u al vrij snel met een optreden mee kunt zingen.
We hebben geen toelatingsexamens, een bescheiden stemtest bepaalt of u bij de 1e of 2e tenoren, of bij de baritons of bassen kunt meezingen. Een paar extra zanglessen zijn ook mogelijk.

En u zult merken dat in zo’n grotere groep dat na verloop van tijd bijna als vanzelf gaat.
Een paar ontspannen uurtjes op de dinsdagavond? U bent van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ♣
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Tot ziens op onze repetitie: Dinsdagavond om 20.00 uur in de Rank