1978         –          41  jaar         –         2019

Mannenkoor Immanuël


19

sept. 2018

In memoriam

25 oktober jl is onze oud-voorzitter en medeoprichter van het koor overleden

In dit najaar ook weer een druk programma voor ons koor:

Op 8 november weer een prachtig concert met het Ichtus-familiekoor,

welke ook onder leiding staat van onze dirigent Jan Verhoef.

Medewerking wordt verleend door Andre van Vliet, Jan Lenselink en

Sterre van Boxtel

Mocht U interesse hebben om op projectbasis mee te zingen

in dit concert met Sterre van Boxtel, laat het ons dan weten;

U bent van harte welkom.

Daarna gaan we ons weer richten op de kerstuitvoeringen

op 21 december in Kortenhoef en op 24 december in de Janskerk te Mijdrecht.

U ziet weer een ambitieus programma, waar we met grote inzet

van ons allen, weer iets moois van gaan maken.

Nieuwe leden zijn dan uiteraard van harte welkom om onze ambities tot een

succes te maken.

 
 ♣
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tot ziens op onze repetitie: Dinsdagavond om 20.00 uur in de Rank