BESTUUR:

e-mail
Voorzitter Willem Engel 0297-282009 wenaengel@gmail.com
Secretaris Jan Pauw 06-23751925 pauw.jan@ziggo.nl
Penningmeester Huib de Haan 0297-285020 huib.de.haan@zonnet.nl bankrek. Chr. Mannenkoor Immanuel:IBANnr.NL82RABO0369656946
PR functionaris Aat Hoogstraten 0297-285145 aathoogstraten@gmail.com
Muziekcommissaris Aat Hoogstraten 0297-285145 aathoogstraten@gmail.com
Algemeen bestuurslid  Gerrit de Pater 0297-286474 depaterg@gmail.com
Algemeen bestuurslid Cees Vos 06-53427880 vos1947@hotmail.com