BESTUUR:

Voorzitter Wim Engel 0297-282009
Secretaris Jan Pauw 0348-401820
Penningmeester Huib de Haan 0297-285020 bankrek. Chr. Mannenkoor Immanuel:IBANnr.NL82RABO0369656946
PR functionaris Aat Hoogstraten 0297-285145
Muziekcommissaris Aat Hoogstraten 0297-285145
Algemeen bestuurslid Dirk van den Broek 0294-251684
Algemeen bestuurslid Cees Vos 06-53427880