BESTUUR:

Voorzitter Wim Engel 0297-282009
Secretaris Gerrit de Pater 0297-286474
Penningmeester Huib de Haan 0297-285020 bankrek. Chr. Mannenkoor Immanuel:IBANnr.NL82RABO0369656946
PR functionaris Cees Vos 06-53427880
Muziekcommissaris Aat Hoogstraten 0297-285145
Algemeen bestuurslid Dirk van den Broek 0294-251684
Algemeen bestuurslid Jan Pauw 06-23751925